QUAY NHANH TAY-QUÀ VỀ NGAY

ẤN NÚT "START"
ĐỂ BẮT ĐẦU QUAY 
NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xe điện thăng bằng + Voucher 200k
Đồng hồ đeo tay + Voucher 200k
Áo polo TT + Voucher 300k
Túi vải TT + Voucher 300k
Bút frixion + Voucher 500k
Flie đựng tài liệu + Voucher 500k

Lưu ý: Mỗi thẻ game sẽ được quay 1 lần duy nhất. Hệ thống chỉ ghi nhận kết quả của lần quay đầu tiên

ĐIỀN THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY ĐỂ NHẬN QUÀ NHÉ

GỬI THÔNG TIN 

Chúc mừng bạn đã nhận được
!::coupon_text::!