Hoàn thành đánh giá

Sôi nổi, vui vẻ
Trầm lắng
Ồn ào, mất trật tự
Lớp 6B1
Lớp 7B2
Lớp 8B1
Lớp 10A1
Lớp N5A3
Lớp 6A1
Lớp PT1
Lớp PT2
Lớp HTK
Lớp D6K7
Lớp D6K8
Lớp N4J5
Lớp N5J6
Hiểu bài
Hiểu ít
Không hiểu bài

Hãy chọn lớp học của mình nhé

PHIẾU KHẢO SÁT HÀNG NGÀY

Không khí lớp học hôm nay con thấy thế nào ?

Hôm nay con có hiểu bài không nhỉ ?

Con sẽ dành tặng cô giáo mình bao nhiêu sao trong buổi học hôm nay